Kategóriák

Gyártók

Adatvédelmi nyilatkozat

 

A Maraton Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. A vásárlással kapcsolatos adatokat nem tárolja, és semmilyen formában nem adja tovább. A vásárló személyes adatait kizárólag a megrendelés teljesítése, és esetleges későbbi igazolása érdekében a szállítást végző GLS Hungary Kft futárszolgálatnak adja át. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el. A számvitelről szóló hatályos jogszabályok értelmében a vásárló által megadott számlázási címet, és a számlák adatait a törvényi előírásokban meghatározott ideig (5 év) tároljuk.

Az adatvédelemről, röviden, emberi nyelven:

A megrendeléskor megadott adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használjuk fel. Az adatokat ne gyűjtjük, nem adjuk tovább, reklám és hirdetés céljára nem használjuk fel, és betartunk minden adatvédelemre vonatkozó rendeletet. Regisztrált megrendelőink adatait kérésre bármikor töröljük.

Hírlevelet nem küldünk, akkor sem ha kéred, híreinket megtalálod Facebook, Google+ oldalunkon, valamint saját weboldalunkon. Remarketing tevékenységet sem végzünk és egyáltalán semmi olyat, ami a hatóságok kötözködésére adna lehetőséget.

Ha regisztrált vásárló vagy, az adataid azért kerülnek tárolásra, hogy ne legyen szükség minden egyes megrendelésnél mindent újra megadni, elegendő az e-mail címmel és a jelszóval belépni. Ha vendégként vásárolsz, az adataid a kiszállítás után törlődnek, és csak a számlázó program által tárolt (törvény által elírt) adatok maradnak a birtokunkban. Röviden ennyi, bővebben alább.

 

 

 • Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
 • A Szabályzat célja
  A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Maraton Bt. (székhely: 2131 Göd Béke u 11., cégjegyzékszám: 01-06-111054
  nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság, adószám: 28233275-2-43) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

  A Maraton Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. a jogszabályok előírásainak megfelelően, azokat betartva csomagküldő tevékenységet folytathat. A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
 • Az adatkezelő megnevezése
  Név: Maraton Bt.
  Székhely és levelezési cím: 2131 Göd Béke u. 11.
  Telefonszám: +36 (1) 426-4989
  Email cím: megrendeles@bikediscount.hu
 • A kezelt személyes adatok köre
 • A megrendelés során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
 • Név,
 • Saját e-mail cím,
 • Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • Szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • Telefonszám
 • A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
  A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

  Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein.A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

  Alkalmazott cookie-k:
  Analitika, követés cookie
  Webhelyen keresztüli követés
  Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie


  A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
  hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
  hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
  hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
  hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
 • Az adatkezelés jogalapja, célja és módja
  Az adatkezelésre a www.bikediscount.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
  Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. éviCXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a megrendelés elküldésével, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
  Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
  Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
  Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag a felhasználó előzetes, és kifejezett hozzájárulásával lehetséges.
  Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.
 • Az adatkezelés időtartama
  A megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a megrendelés folyamatával kezdődik és annak teljesítéséig tart.
  A megrendelés teljesítésével kapcsolatban a szolgáltató birtokába került adatokat, (számlán szereplő név, cím) és számla másolatokat, a számviteli szabályoknak és előírásoknak megfelelően nyolc évig őrzi meg.
 • Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
  Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
  Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése érdekében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
 • Adatfeldolgozók megnevezése:

  Maraton Bt. 2131 Göd Béke u 11.


  A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.
 • Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
  A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.
  Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
  Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
  Maraton Bt.
  2131 Göd Béke u 11  E-mail: megrendeles@bikediscount.hu

  Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.
  A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
  A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.
  Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a megrendelés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
 • E-mail címek felhasználása
  A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató) e-mail küldésére.
  Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
  A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy a szerződési feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra. A megrendelés során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató nem küld sem kérésre, sem kéretlenül.
 • Egyéb rendelkezések
  Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a megrendeléskor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
  Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
  Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja,ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Kosár 0 Termék Termék (üres)    

Nincs termék

0 Ft Szállítás
0 Ft‎ Összesen

Megrendelés

A termék sikeresen kosárba került
Mennyiség
Összesen
Jelenleg 0 termék található a kosárban. Jelenleg 1 termék található a kosárban.
Összes termék
Szállítás összesen  0 Ft
Összesen
Vásárlás folytatása Megrendelés

Akciós